Fonds voor de letteren
Fonds
Schrijvers
Vertalers
Indiendata
Formulieren
Toekenningen
Nieuws
Leestafel
Contact
Zoek
De gelukkige inktvis
ACTUEEL 

Voor actuele nieuwsberichten kunt u terecht op de website van het Nederlands Letterenfonds: www.letterenfonds.nl
NIEUWE WRITER IN RESIDENCE: JOHN GREEN 
 Zes jaar geleden verscheen bij Lemniscaat John Greens debuut Het Grote Misschien. Nu is hij een internationaal gevierd jeugdboekenschrijver met vier veelvuldig bekroonde young adult titels op zijn naam, die alle vier bij Lemniscaat in vertaling van Aleid van Eekelen-Benders zijn verschenen: Het Grote Misschien (2005), 19 keer Katherine (2007), Paper towns (2009) en samen met David Levithan Will Grayson, Will Grayson (2010). Zijn populariteit onder jonge lezers is immens. Momenteel schrijft hij aan een nieuwe roman die zich deels in Nederland afspeelt - dit voorjaar werkt hij in Amsterdam aan de roman. Samen met zijn gezin woont hij - op uitnodiging van het Letterenfonds - twee maanden in de Schrijversresidentie aan het Spui.  


Lees verder
NIEUW WERK OP DIGIDICHT.NL 
 Op de website digidicht.nl kunnen acht nieuwe gedichten voor op het scherm worden bekeken. De toegevoegde gedichten zijn onlangs gepresenteerd en vormen het resultaat van de vijfde editie van Poëzie op het scherm. Het werk kwam tot stand in een samenwerking tussen de volgende dichters en vormgevers:
Een latente meertaligheid van Henk van der Waal en Jaap de Jonge, Poetryfeeder van Leonieke Rammelt en Cheryl Gallaway, Smeekbede van Mustafa Stitou en Pieter van Laar, Onkruid van Els Moors, Hilde en Janna Meeus, Gentlemen Fight Night van Nick Swarth en Jeroen de Leijer en Kleine wolk, Voorop en Welkom vreemdeling van K. Michel en Dirk Vis.


Lees verder
VERTAALPLEIDOOI AANGEBODEN AAN MINISTER PLASTERK VAN OCW 
 De vertaler is de held van de 21ste eeuw - Ryszard Kapuściński

Op zaterdag 17 mei jl. is het Vertaalpleidooi aangeboden aan minister Plasterk van OCW. Drie dagen eerder werd het pleidooi door de Vlaamse ministers Anciaux en Vandenbroucke in ontvangst genomen.
In het pleidooi Overigens schitterend vertaald. Voor het behoud van een bloeiende vertaalcultuur worden de Nederlandse en Vlaamse ministers van Onderwijs en Cultuur gevraagd om opleidingen en meer waardering voor het vak van literair vertalen. In concreto wordt gepleit voor een nieuwe academische opleiding voor literair vertalers, en om het verruimen van de mogelijkheden voor bijscholing van vertalers zodat een ‘doorgaande leerlijn' ontstaat. De economische en culturele positie van de professionele literair vertaler moet worden versterkt, onder meer door een wettelijke verankering van de mogelijkheid tot honorariumafspraken tussen literair vertalers en literair uitgevers. Ook moet de pluriformiteit van het literaire aanbod in vertaling worden vergroot. Tot slot zou Europa moeten worden aangespoord om het vertalen als een bij uitstek Europese discipline te omarmen - en de Europese vertalershuizen te subsidiëren.
In zijn reactie zegde minister Plasterk toe zich voor zover het in zijn macht ligt, op deze punten te willen inspannen. Daarbij liet hij in het bijzonder weten de mogelijkheid tot honorariumafspraken tussen literair vertalers en literair uitgevers wettelijk te willen verankeren.
De Raad voor Cultuur heeft onlangs in haar advies over het FvdL laten weten positief te staan tegenover de extra inspanningen op vertaalbeleid en vertaalopleiding en adviseert de minister hiervoor extra middelen aan het Fonds toe te kennen.


Lees verder
SCHRIJFINKOMSTEN NEDERLANDSE AUTEURS 
 De Vereniging van Letterkundigen heeft op 24 april 2008, de eerste dag van het Internationaal Auteursrecht Symposium, de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar schrijfinkomsten van Nederlandse schrijvers en vertalers. Daaruit blijkt dat bij een gemiddelde tijdsbesteding van 19 uur per week auteurs in 2005 en 2006 gemiddeld zo'n 18.000 euro bruto per jaar verdienen aan hun schrijf- of vertaalwerkzaamheden. Ze zien zich dan ook vaak genoodzaakt om naast hun creatieve werkzaamheden een ‘gewone baan' te nemen.


Lees verder
Archief
Omhoog