Fonds voor de letteren
Fonds
Schrijvers
Vertalers
Indiendata
Formulieren
Toekenningen
Nieuws
Leestafel
Contact
Zoek
De gelukkige inktvis

RECENTE TOEKENNINGEN


ACTUEEL

VOOR ACTUELE TOEKENNINGEN KUNT U TERECHT OP DE WEBSITE VAN HET NEDERLANDS LETTERENFONDS: WWW.LETTERENFONDS.NL WERKBEURZEN SCHRIJVERS 2012, EERSTE RONDE
IN DE EERSTE SUBSIDIERONDE VAN 2012 WERDEN 84 WERKBEURSAANVRAGEN VAN 74 AUTEURS IN BEHANDELING GENOMEN. (ZEVEN AANVRAGEN WERDEN OP FORMELE GROND BUITEN BEHANDELING GESTELD, DRIE AANVRAGEN WERDEN DOOR DE AUTEUR INGETROKKEN.) IN TOTAAL KONDEN 60 PROJECTEN WORDEN GEHONOREERD EN ZIJN 23 PROJECTEN AFGEWEZEN, ééN AANVRAAG IS AANGEHOUDEN. IN DEZE EERSTE SUBSIDIERONDE WERD VOORALSNOG EEN BEDRAG VAN € 1.089.500 BESTEED. DE VERLEENDE WERKBEURSBEDRAGEN PER PROJECT VARIëREN IN DEZE RONDE VAN € 5.000 TOT € 45.000. DE VOLGENDE SCHRIJVERS ONTVANGEN EEN WERKBEURS VOOR EEN OF MEERDERE PROJECTEN:

Lees verder


REISBEURZEN 2012, TWEEDE RONDE
IN DE TWEEDE RONDE REISBEURZEN 2012 ZIJN 16 AANVRAGEN ONTVANGEN, 3 DAARVAN WERDEN AFGEWEZEN EN 1 AANVRAAG WERD INGETROKKEN. AAN DE VOLGENDE 3 VERTALERS EN 9 AUTEURS ZIJN BEURZEN OF BIJDRAGEN VERLEEND VOOR EEN TOTAAL VAN € 14.087:

NON-FICTIE AUTEUR JURRIAAN BENSCHOP  PUBLICEERDE RESPECTIEVELIJK IN 2006 EN 2009 DE BERG VAN CEZANNE EN WONEN TUSSEN DE ANDEREN. EEN PORTRET VAN KUNSTSTAD BERLIJN (ATHENAEUM, POLAK & VAN GENNEP). TER VOORBEREIDING OP EEN DERDE BOEK, WAARIN HIJ ALS HET WARE DE GEESTELIJKE TEMPERATUUR MEET VAN EUROPA AAN DE HAND VAN REIZEN EN GESPREKKEN MET SCHRIJVERS EN KUNSTENAARS, VERBLIJFT HIJ ENKELE WEKEN IN DE BALTISCHE STATEN.

VAN ERIK BINDERVOET EN ROBBERT-JAN HENKES VERSCHIJNT BINNENKORT EEN NIEUWE VERTALING VAN ULYSSES  (ATHENAEUM, POLAK & VAN GENNEP). EEN PRESENTATIE ZAL ONDER MEER PLAATSVINDEN TIJDENS HET INTERNATIONAL JAMES JOYCE SYMPOSIUM IN DUBLIN. DE VERTALERS ZULLEN HET VERBLIJF  IN IERLAND VERDER AANGRIJPEN OM ONDERZOEK TE DOEN IN VERBAND MET EEN BOEK OVER (HET VERTALEN VAN) ULYSSES EN TER VOORBEREIDING VAN DE OP STAPEL STAANDE HERVERTALING VAN A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG MAN.

DE DRAMASCHRIJVERS MARJOLIJN HEEMSTRA, MARIJKE SCHERMER EN MATIN VELDHUIZEN WORDEN IN STAAT GESTELD OM IN ZWEDEN DE WOMEN PLAYWRIGHTS INTERNATIONAL CONFERENCE BIJ TE WONEN. DE WPIC IS EEN WERELDWIJD NETWERK VAN VROUWELIJKE (TONEEL)SCHRIJVERS.
Lees verder


PROJECTWERKBEURZEN VERTALERS EERSTE RONDE 2012
IN DE EERSTE RONDE VAN 2012 ZIJN VAN 48 VERTALERS 51 AANVRAGEN IN BEHANDELING GENOMEN VOOR IN TOTAAL 48 VERTAALPROJECTEN. DE VERDELING OVER DE TAALGEBIEDEN WAS ALS VOLGT: DUITS (4 PROJECTEN), ENGELS (20 PROJECTEN), FRANS (5 PROJECTEN), ITALIAANS (2 PROJECTEN), SCANDINAVISCHE TALEN (2 PROJECTEN), SLAVISCHE TALEN (7 PROJECTEN), SPAANS (4 PROJECTEN) EN OVERIGE TALEN (4 PROJECTEN): LATIJN, PORTUGEES (2), TURKS.
DE WERKBEURSREGELING IS VANAF SEPTEMBER 2009 OOK OPENGESTELD VOOR VERTALERS VAN WIE NOG SLECHTS ééN LITERAIRE VERTALING IS GEPUBLICEERD. DEZE RONDE WAREN ER TWEE AANVRAGEN AFKOMSTIG VAN EEN RECENT GEDEBUTEERDE VERTALER.
ZEVEN AANVRAGEN ZIJN AFGEWEZEN. BESLOTEN WERD 45 AANVRAGEN (VERTALING VAN 41 BRONTEKSTEN) TE HONOREREN MET EEN PROJECTWERKBEURS VOOR EEN BEDRAG VAN IN TOTAAL €326.250. DE VOLGENDE VERTALERS ONTVINGEN EEN PROJECTWERKBEURS:
Lees verder


POëZIE OP HET (MOBIELE) SCHERM 2012
VOOR POëZIE OP HET (MOBIELE) SCHERM 2012 ZIJN ZES TEAMS BESTAAND UIT EEN DICHTER EN EEN BEELDEND KUNSTENAAR/VORMGEVER GESELECTEERD. DIT ZIJN ARNOUD VAN ADRICHEM, INES COX EN LAUREN GRUSENMEYER; WIM BRANDS EN MAX KISMAN; MAARTEN DOORMAN, P.J. ROGGEBAND EN NILS MUHLENBRUCH; HéLèNE GELèNS EN LUIS ANGEL RODIL FERNANDEZ; SASKIA DE JONG EN RENS VAN MEEGEN; EN ELMAR KUIPER EN SELBY GILDEMACHER.

IN DEZE ZESDE EN BIJZONDERE EDITIE VAN POëZIE OP HET SCHERM WORDEN DE SPECIFIEKE MOGELIJKHEDEN VAN MOBIELE SCHERMEN ONDERZOCHT, ZOALS BIJVOORBEELD HET GEBRUIK VAN AUGMENTED REALITY OF DE ZINTUIGLIJKHEID VAN TOUCHSCREENS. DE ZES KOPPELS ZIJN UITGENODIGD OM HET DOOR HEN INGEDIENDE VOORSTEL VOOR SMARTPHONE, TABLET, TOMTOM OF EEN ANDER MOBIEL SCHERM NADER UIT TE WERKEN. DE RESULTATEN ZULLEN OP DONDERDAG 17 MEI 2012 (OM 16.00) WORDEN GEPRESENTEERD TIJDENS AUGMENT IT! IN STEDELIJK@TROUW-GEBOUW IN AMSTERDAM.
Lees verder


REISBEURZEN 2012, EERSTE RONDE
IN DE EERSTE RONDE REISBEURZEN 2012 ZIJN AAN DE VOLGENDE DRIE VERTALERS EN VIJF AUTEURS BEURZEN OF BIJDRAGEN VERLEEND VOOR EEN TOTAAL VAN € 13.165:

LAURA VAN CAMPENHOUT - VERTAALSTER ENGELS - VERBLIJFT EEN WEEK IN DE VERENIGDE STATEN IN VERBAND MET DE VERTALING VAN LOST MEMORY OF SKIN VAN RUSSELL BANKS, DIE BIJ SIGNATUUR ZAL VERSCHIJNEN. HET BEZOEKEN VAN ROMANLOCATIES EN EEN ONTMOETING EN OVERLEG MET DE AUTEUR STAAN ONDER MEER OP HET PROGRAMMA.
VERTAALSTER FRANS KIKI COUMANS REIST NAAR FRANKRIJK OM DE IN PARIJS WOONACHTIGE, MAAR VAN OORSPRONG AFGHAANSE AUTEUR ATIQ RAHIMI (GONCOURTPRIJSWINNAAR 2008) TE BEZOEKEN. IN VERBAND MET DE VERTALING VAN ZIJN ROMAN MANDIT SOIT DOSTOIEVSKI (DE GEUS) ZAL ZIJ HEM RAADPLEGEN OVER EEN AANTAL VERTAALKWESTIES EN DE AFGHAANSE CONTEXT VAN HET VERHAAL.
Lees verder


REISBEURZEN 2011, VIERDE RONDE
IN DE VIERDE RONDE REISBEURZEN 2011 ZIJN TIEN AANVRAGEN VOOR EEN REISBEURS INGEDIEND. BESLOTEN WERD AAN DE VOLGENDE NEGEN AANVRAGERS BEURZEN OF BIJDRAGEN TE VERLENEN VOOR EEN TOTAAL VAN 9.529:

MARI ALFöLDY - VERTAALSTER HONGAARS - VERBLIJFT ENKELE WEKEN IN HET VERTALERSHUIS IN BALANTOFüRED IN HONGARIJE OM ONDER MEER AAN DE VERTALING SATANSTANGO VAN LáSZLó KRASZNAHORKAI (WERELDBIBLIOTHEEK) TE WERKEN.
DE AUTEUR PATRICK BERNHART DIE IN 2010 DEBUTEERDE MET DE FICTIEVE RECONSTRUCTIE 2010, ZO WERDEN WIJ WERELDKAMPIOEN (CARRERA) WORDT IN STAAT GESTELD OM IN FRANKRIJK EN ENGELAND ONDERZOEK TE DOEN VOOR EEN TWEEDE BOEK WAARIN WEDEROM FEITEN EN FICTIE DOOR ELKAAR ZULLEN LOPEN. WERKTITEL DE BOEKEN VAN ORANJE. ZO WERD IK KONING (L.J. VEEN).
LUCAS HüSGEN - ONLANGS VERSCHEEN ZIJN ESSAYBUNDEL NAZI TE VENLO - REIST IN VERBAND MET EEN VOLGEND ESSAYPROJECT (WERKTITEL: WILDERNIS, UITGEVERIJ BALANSEER) NAAR DE DONAUDELTA IN ROEMENIë OM TE ONDERZOEKEN EN TE ERVAREN HOE MENSEN EN WILDERNIS AL DAN NIET MET ELKAAR KUNNEN LEVEN.
Lees verder


WERKBEURZEN SCHRIJVERS 2011, TWEEDE RONDE
IN DE TWEEDE SUBSIDIERONDE VAN 2011 WERDEN DOOR 75 AUTEURS ééN OF MEER AANVRAGEN INGEDIEND. VIER AANVRAGEN KONDEN NIET IN BEHANDELING WORDEN GENOMEN; ééN AANVRAGER TROK ZIJN WERKBEURSAANVRAGEN IN.
VAN DE 78 WERKBEURSAANVRAGEN VAN 70 AUTEURS (WAARONDER ACHT FRIESE SCHRIJVERS) KONDEN IN TOTAAL 54 PROJECTEN WORDEN GEHONOREERD EN ZIJN 24 PROJECTEN AFGEWEZEN. ONDER DE AANVRAGEN DIE GEHONOREERD KONDEN WORDEN ZIJN 10 AUTEURS DIE VOOR HET EERST EEN BEROEP DEDEN OP DE WERKBEURSREGELING. IN DEZE EERSTE SUBSIDIERONDE WERD € 917.500 BESTEED. DE VERLEENDE WERKBEURSBEDRAGEN PER PROJECT VARIëREN VAN € 5.000 TOT € 45.000. DE VOLGENDE SCHRIJVERS ONTVANGEN EEN WERKBEURS VOOR EEN OF MEERDERE PROJECTEN:
Lees verder


WERKBEURZEN SCHRIJVERS 2010, EERSTE RONDE
IN DE EERSTE SUBSIDIERONDE VAN 2010 WERD DOOR 107 AUTEURS ééN OF MEER AANVRAGEN INGEDIEND. ACHT AANVRAGEN KONDEN NIET IN BEHANDELING WORDEN GENOMEN; VIJF AANVRAGEN WERDEN DOOR DE AUTEURS ZELF INGETROKKEN. VAN DE 129 IN BEHANDELING GENOMEN WERKBEURSAANVRAGEN VAN 98 AUTEURS KONDEN IN TOTAAL 91 PROJECTEN WORDEN GEHONOREERD EN ZIJN 38 PROJECTEN AFGEWEZEN. IN DEZE EERSTE SUBSIDIERONDE WERD € 1.725.500 BESTEED. DE VERLEENDE WERKBEURSBEDRAGEN PER PROJECT VARIëREN IN DEZE RONDE VAN € 5.000 TOT € 55.000. DE VOLGENDE SCHRIJVERS ONTVANGEN EEN WERKBEURS VOOR EEN OF MEERDERE PROJECTEN:

Lees verder


EERDERE TOEKENNINGEN
EERDERE TOEKENNINGEN VINDT U IN DE JAARVERSLAGEN.
RECENTE RESULTATEN, BOEKEN DIE MET ONDERSTEUNING VAN HET NEDERLANDS LETTERENFONDS / HET VOORMALIGE FONDS VOOR DE LETTEREN TOT STAND ZIJN GEKOMEN ZIET U OP DE BEGINPAGINA VAN DEZE WEBSITE.

BERT SCHIERBEEKFONDS, SEPTEMBER 2009
IN SEPTEMBER 2009 HEEFT HET BESTUUR VAN HET BERT SCHIERBEEKFONDS BESLOTEN DE VOLGENDE PROJECTEN FINANCIEEL TE ONDERSTEUNEN:
STICHTING LITERAIRE ACTIVITEITEN UTRECHT (SLAU) ONTVANGT EEN BIJDRAGE AAN DE ORGANISATIE VAN HUIS VAN DE POëZIE OP GEDICHTENDAG OP 28 JANUARI 2010. DEZE EDITIE VINDT PLAATS IN GRAND HOTEL KAREL V TE UTRECHT. HET HUIS VAN DE POëZIE IS EEN LIVE BLOEMLEZING WAAR DE BEZOEKER ZELF DOORHEEN KAN LOPEN. IN DE KAMERS VAN HET HUIS ZIJN VOORDRACHTEN TE HOREN VAN O.A. MISCHA ANDRIESSEN, TOMMY WIERINGA, REMCO CAMPERT EN MENNO WIGMAN. DE SUBSIDIE IS BEDOELD ALS AANVULLING OP DE HONORARIA VAN DE OPTREDENDE DICHTERS.
STICHTING AREOPAGUS ONTVANGT EEN BIJDRAGE AAN DE TENTOONSTELLING OVER BERT SCHIERBEEK BIJ DE ONTHULLING VAN DE NEONDICHTREGEL ‘HET DIER HEEFT EEN MENS GETEKEND'. DE REGEL ZAL OP HET DAK VAN ZORGCENTRUM SWAENSBORCH IN MONNICKENDAM WORDEN GEPLAATST.


BERT SCHIERBEEKFONDS, MAART 2009
IN MAART 2009 HEEFT HET BESTUUR VAN HET BERT SCHIERBEEKFONDS BESLOTEN DE VOLGENDE PROJECTEN FINANCIEEL TE ONDERSTEUNEN:
STICHTING SPIRITUS ONTVANGT EEN BIJDRAGE VOOR DE INTEGRALE UITGAVE VAN DE DAGBOEKEN MET DE WERKTITEL DE WERELD VERGAAT VAN DICHTER/THEOLOOG WILLEM BARNARD (PSEUDONIEM GUILLAUME VAN DER GRAFT). DE DUBBELE BETEKENIS VAN DE TITEL WEERSPIEGELT ZOWEL HET CULTUURPESSIMISME VAN DE AUTEUR ALS DE NUCHTERE DISTANTIE WAARMEE HIJ VASTSTELT DAT 'DE TIJD ZIJN VERLOOP HEEFT'. DE DAGBOEKEN VORMEN EEN MOOIE AANVULLING OP BARNARDS REEDS GEPUBLICEERDE LITERAIRE EN THEOLOGISCHE OEUVRE. HET WERK ZAL NAAR VERWACHTING IN 2010 VERSCHIJNEN BIJ UITGEVERIJ SKANDALON. WILLEM BARNARD VOERT ZELF DE REDACTIE OVER DE UITGAVE.
Lees verder


BERT SCHIERBEEK FONDS, JULI 2008
FILOSOOF EN SCHRIJVER DIRK VAN WEELDEN (1957) ONTVANGT VAN HET BESTUUR VAN HET BERT SCHIERBEEKFONDS EEN HONORARIUM VOOR HET SCHRIJVEN VAN HET PAMFLET LITERAIR OVERLEVEN DAT IN SEPTEMBER 2008 ZAL VERSCHIJNEN IN DE PAMFLETTENREEKS VAN UITGEVERIJ AUGUSTUS. HET BETREFT EEN BETOOG OVER HET ECONOMISCH EN CULTUREEL OVERLEVEN VAN DE LITERATUUR EN DE POSITIE VAN DE LITERAIRE AUTEURS DAARIN. EERDER VERSCHEEN IN DE PAMFLETTENREEKS ONDER ANDERE PROJECT NEDERLAND VAN WILLEM VAN TOORN.


BERT SCHIERBEEK FONDS, APRIL 2008
APRIL 2008 HEEFT HET BESTUUR VAN HET BERT SCHIERBEEK FONDS BESLOTEN DE VOLGENDE PROJECTEN FINANCIEEL TE ONDERSTEUNEN:
UITGEVERIJ DE BEZIGE BIJ BRENGT SEPTEMBER 2008 HET VERZAMELD WERK VAN DE IN 2006 OVERLEDEN CURAçAOSE SCHRIJVER TIP MARUGG. NAAST ZIJN ROMANS WORDEN OOK GEDICHTEN, VERHALEN EN BOEKBESPREKINGEN OPGENOMEN. AART G. BROEK EN LUCILLE BERRY-HASETH ONTVANGEN EEN AANVULLING OP HET HONORARIUM VOOR DE VERTALING UIT HET PAPIAMENTU VAN TWEE KORTE VERHALEN, EEN ESSAY OVER LITERATUUR EN EEN TIENTAL GEDICHTEN VAN MARUGG DIE IN HET VERZAMELD WERK WORDEN ONTSLOTEN VOOR DE NEDERLANDSE LEZERS.
DE FILTER VERTAALPRIJS 2008 ONTVANGT EEN BIJDRAGE IN DE KOSTEN VOOR DE OFFICIëLE UITREIKING. FILTER IS HET ENIGE TIJDSCHRIFT VAN BETEKENIS OP (LITERAIR) VERTAALGEBIED IN NEDERLAND. OP 3 APRIL WERD BEKENDGEMAAKT DAT DE FILTER VERTAALPRIJS 2008 NAAR BERTIE VAN DER MEIJ GAAT VOOR HAAR VERTALING HET KARAKTER VAN CHINA: HET VERHAAL VAN DE CHINEZEN EN HUN SCHRIFT VAN DE ZWEEDSE SINOLOGE CECILIA LINDQVIST (UITGEVERIJ BALANS).
DE ANNA BIJNS STICHTING ONTVANGT EEN BIJDRAGE IN DE KOSTEN VOOR DE UITREIKING VAN DE ANNA BIJNS PRIJS. DEZE PRIJS WORDT EENS IN DE TWEE JAAR UITGEREIKT EN GENEREERT DAARMEE AANDACHT VOOR KWALITATIEF HOOGSTAANDE LITERAIRE WERKEN VAN VROUWELIJKE AUTEURS. HET DOEL IS TWEELEDIG: HET STIMULEREN VAN TALENTVOL SCHRIJVERSCHAP EN HET AGENDEREN VAN DE VERHOUDINGEN IN HET LITERAIRE VELD - ZOWEL BINNEN HET KADER VAN HET ANNA BIJNS DEBAT ALS DAARBUITEN.


TOEKENNINGEN BERT SCHIERBEEK FONDS, MAART 2008
MAART 2008 HEEFT HET BESTUUR VAN HET BERT SCHIERBEEKFONDS BESLOTEN TOT EEN FINANCIëLE BIJDRAGE AAN DE OPENING VAN DE WEEK VAN DE POëZIE OP ZATERDAG 5 APRIL AANSTAANDE IN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK AMSTERDAM. NEGEN DICHTERS, TE WETEN MARIA BARNAS, MARK BOOG, ANNEKE CLAUS, DANIëL DEE, HéLèNE GELèNS, ERIK MENKVELD, BART MOEYAERT, NAFISS NIA EN ELLY DE WAARD ZULLEN DEZE DAG HUN POëTISCHE VISIE GEVEN OP HET THEMA 'DE EERSTE LIEFDE'. DE PRESENTATIE IS IN HANDEN VAN JOYCE ROODNAT.


TOEKENNINGEN BERT SCHIERBEEK FONDS

DECEMBER 2007 HEEFT HET BESTUUR VAN HET BERT SCHIERBEEK FONDS BESLOTEN DE VOLGENDE PROJECTEN FINANCIEEL TE ONDERSTEUNEN: WILLEM BRUNO EN HENDRIK VAN ALBADA, BETER BEKEND ALS TEIGETJE EN WOELRAT, ONTVANGEN VAN HET BERT SCHIERBEEK FONDS EEN BIJDRAGE OM HUN HERINNERINGEN AAN HUN VRIEND GERARD REVE TE BOEK TE KUNNEN STELLEN. ZIJ RICHTEN ZICH IN HUN MEMOIRES OP DE JAREN ZESTIG VAN DE VORIGE EEUW, DE JAREN DAT ZIJ EEN LIEFDESRELATIE ONDERHIELDEN MET REVE. DE MEMOIRES ZULLEN SAMEN MET UNIEK FOTOMATERIAAL GEPUBLICEERD WORDEN BIJ UITGEVERIJ ATLAS.

Lees verder


BERT SCHIERBEEK FONDS

UITGEVERIJ DE GEUS ONTVANGT EEN BIJDRAGE IN DE PRODUCTIEKOSTEN VAN DE NEDERLANDSE VERTALING VAN DE BIOGRAFIE VAN DE POOLSE DICHTERES WISLAWA SZYMBORSKA DOOR ANNA BIKONT EN JOANNA SZEZESNA (IN EEN VERTALING VAN KAROL LESMAN). SZYMBORSKA (1923) ONTVING IN 1996 DE NOBELPRIJS VOOR LITERATUUR, HAAR BIOGRAFIE VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2007 ONDER DE TITEL PRULLARIA, DROMEN EN VRIENDEN. HET GELD IS SPECIFIEK  BEDOELD OM EEN UITGAVE MET KLEURENILLUSTRATIES MOGELIJK TE MAKEN. 


TOEKENNING BERT SCHIERBEEKFONDS
VAMOS à IBIZA / OP NAAR IBIZA: BIJDRAGE AAN PROJECT VAN HET GRONINGER MUSEUM VOOR EEN TENTOONSTELLING EN EEN TWEETALIGE PUBLICATIE  OVER VIJFTIG NEDERLANDS KUNSTENAARSCHAP OP IBIZA. DE TENTOONSTELLING ZAL OP TWEE LOCATIES TE ZIEN ZIJN; VANAF  HALF JULI 2007 IN ARTI ET AMICITAE TE AMSTERDAM EN VANAF  SEPTEMBER 2007 IN NUEVO CENTRO CULTURAL DEL CONSELL OP IBIZA. DE BIJDRAGE IS BESTEMD VOOR HET LITERAIR-HISTORISCH DEEL VAN HET MAGAZINE.
TOEKENNINGEN BERT SCHIERBEEKFONDS, MAART 2007

IBBY NEDERLAND / ANNIE M.G. SCHMIDTLEZINGEN. DE BIJDRAGE AAN IBBY NEDERLAND IS BEDOELD ALS OVERBRUGGINGSSUBSIDIE VOOR DE ORGANISATIE VAN DE JAARLIJKSE ANNIE M.G.SCHMIDTLEZINGEN AAN RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN VOOR DE PERIODE 2007-2009. DE TEKST VAN DE LEZINGEN WORDT GEPUBLICEERD IN LITERATUUR ZONDER LEEFTIJD. IN 2009 VINDT DE TIENDE ANNIE M.G. SCHMIDTLEZING PLAATS. HET BSF NEEMT VOOR DE JAREN 2007, 2008 EN 2009 DE KOSTEN VAN HET HONORARIUM VAN DE SPREKER EN DE DRUKKOSTEN VAN DE UITNODIGINGEN OP ZICH.

Lees verder


BERT SCHIERBEEKFONDS
 STICHTING AUTOPED / JET MANHRO ONTVANGT EEN BIJDRAGE VOOR DE REALISERING VAN DE VIERTALIGE Lees verderArchief
Omhoog